9.5.17
 
Toàn cảnh hội thảo ngày 6.5.2017

Tài liệu hội thảo bao gồm 8 bài trình bày và 1 bài báo (của anh Nguyễn Quốc Khánh về mô hình tua bin gió trục đứng) có thể tải về trong link dưới đây. 


BTC sẽ tiếp tục chia sẻ: Báo cáo hội thảo, Video trao đổi tại hội thảo, và một số các hoạt động tiếp nối sau email này. 

Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tổ chức được những sự kiện tương tự, với quy mô và chất lượng cao hơn, tiếp cận được nhiều anh chị em ở xa và đặc biệt khu vực phía Nam, nơi có nhiều cơ hội đầu tư về NLTT nhất. 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.

BTC