4.8.17
Năm 2017, Đại học Điện lực dự kiến tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 3 chuyên ngành Năng lượng tái tạo (NLTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam
 1. Sinh viên chuyên ngành Năng lượng tái tạo học gì ?
 Ngành Năng lượng tái tạo là ngành nghiên cứu các nguồn năng lượng tái tạo, quản lý và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng chung. Sinh viên theo học ngành này sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa), kiến thức cơ sở nền tảng như kỹ thuật điện, điều khiển, và năng lượng. Các nội dung chính sinh viên được học tập và nghiên cứu gồm :
-   Các môn khoa học cơ bản : Toán, lý, hóa, tin học kỹ thuật, …
-   Các môn kỹ thuật cơ sở nền tảng  như : Kỹ thuật điện, điện tử, điều khiển, nhiệt, thủy lực, …
-    Các môn chuyên ngành tập trung vào điện, điều khiển, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời, sinh khối), lập và quản lý dự án,…
2. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc gì ?
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam (hiện nay đã triển khai nhiều dự án ở các mức độ khác nhau).
Ngoài ra, các bạn sinh viên ngành NLTT sẽ có rất nhiều cơ hội thuận lợi trong việc xin học bổng sau đại học tai các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Đức, các nước bắc âu, Nhật, …Các nước này đặt các mục tiêu phát triển ngành NLTT và đưa ngành NLTT là một động lực chính cho việc chuyển dịch nền kinh tế, xã hội sang dạng phát triển bền vững. 
3. Tuyển sinh chuyên ngành NLTT :
Chuyên ngành NLTT thuộc khoa Công nghệ Năng lượng quản lý. Năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh của chuyên ngành như sau :

Chuyên ngành Năng lượng tái tạo : Mã chuyên ngành : D510301_07. Chỉ tiêu tuyển sinh : 25. Tổ hợp xét tuyển : A00, A01, D07.