31.10.18
Không thể phủ nhận, nước Đức là một trong những nước đi đầu về phát triển Năng lượng tái tạo. NLTT chiếm khoảng 30% sản lượng điện năm 2015 của nước này. NL gió chiếm phần lớn nhất, 46% các loại NLTT. NL sinh khối chiếm 26%, và NL mặt trời chiếm 20%, trong khi thủy điện chiếm khoảng 10% sản lượng. Từ 2005 đến 2015, NL gió tăng gấp đôi, NL mặt trời tăng gấp 3 lần.

Trong khi đó, nhiên liệu hóa thạch đang giảm dần tỷ trọng. Năm 1965, 99% năng lượng sử dụng của Đức là từ nhiên liệu hóa thạch. Năm 2015, đến 79.7% năng lượng sử dụng vẫn từ nhiên liệu hóa thạch. Tổng công suất điện than hiện nay là 49GW, đáp ứng 46% nhu cầu tiêu thụ điện của nước này. 

Sản lượng điện hạt nhân năm 2015 cao hơn tổng sản lượng từ 39GW điện mặt trời và 7GW điện sinh khối cộng lại, thậm chí cao hơn sản lượng của 45GW điện gió. Như vậy có thể thấy để thay thế hoàn toàn điện hạt nhân thì cần phải bổ sung công suất điện năng lượng tái tạo lớn tới mức nào. 

Bản đồ dưới đây mô tả chi tiết phân bố và quy mô các nhà máy điện: gió, mặt trời, sinh khối, than, đồng phát, khí thiên nhiên, điện hạt nhân ở Đức.