2.4.19
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phước Dân, công suất 45 MW, với tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Phước Dân dự kiến được xây dựng tại các xã: Phước Hậu, Phước Dân, Phước Hữu và Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Diện tích khu đất khảo sát nghiên cứu là 965ha.

Quy mô dự kiến công suất 45 MW. Tổng mức đầu tư từ 1.400 tỷ đồng trở lên. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động trong khoảng 36 tháng, kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư.

Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu nhà đầu tư có tư cách pháp nhân và năng lực phù hợp để thực hiện dự án. Ưu tiên nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai đưa vào hoạt động 1 dự án năng lượng tái tạo, hoặc dự án thủy điện.

Về vốn đầu tư, vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 1.400 tỷ đồng. Ưu tiên lựa chọn dự án có vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng đất cao.

Về năng lực tài chính, việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu (báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất đã được kiểm toán, xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng…) và khả năng huy động vốn của nhà đầu tư (có cam kết của ngân hàng cấp vốn cho dự án).

Bên cạnh đó, có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Đảm bảo khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Ưu tiên lựa chọn dự án có vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ cao hơn và nhà đầu tư chứng minh được khả năng huy động vốn để thực hiện dự án.

Hạn nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 09/5/2019.

Nhà máy điện gió Phước Dân

- Lĩnh vực: CÔNG NGHIỆP

- Địa điểm đầu tư: xã Phước Hữu,  Phước Thuận, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy điện độc lập bằng năng lượng gió, góp phần bổ sung nguồn điện cho điện lưới quốc gia.

- Điều kiện thuận lợi thực hiện dự án:

+ Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (WB), Ninh Thuận là tỉnh có tốc độ gió lớn nhất cả nước, trung bình 7,1m/s, ở độ cao 65 m và mật độ giá từ 400-500 W/m2 trở lên, cao nhất trong khu vực phía Nam; tốc độ gió mạnh nhất trong năm từ 18 đến 20 m/s (ở độ cao 12 m). Toàn tỉnh hiện có 14 vùng gió tiềm năng, khoảng 8.000 ha, tập trung chủ yếu ở ba huyện Ninh Phước, Thuận Nam và Thuận Bắc. Đặc biệt, Ninh Thuận ít có bão và lượng gió thổi đều trong suốt 10 tháng với tốc độ từ 6,4-9,6 m/s, đảm bảo ổn định cho Turbin gió phát điện.
+ Ngoài ra, việc đầu tư năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận sẽ rất thuận lợi và chi phí thấp do gần đường dây truyền tải điện, khả năng đấu nối vào mạng lưới quốc gia thuận lợi; địa hình và đường đi thuận lợi cho lắp đặt và vận hành Turbine gió...

- Diện tích, quy mô đầu tư, thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Diện tích khảo sát: khoảng 965 ha; diện tích chiếm đất có thời hạn tối đa 25 ha
+ Công suất dự kiến của nhà máy là 50MW.

- Ưu đãi đầu tư:  

* Tiền thuê đất: Dự án được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản 12, Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Dự án được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

* Thuế Nhập khẩu: Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư: 1.300 tỷ đồng.

- Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài