10.9.14

Ví dụ về một nhà máy biogas quy mô lớn
Nhiên liệu sinh học

- Nhiên liệu sinh học là gì?
- Cồn sinh học (bio-ethanol)
- Dầu sinh học (bio-diesel)
- Nguồn nguyên liệu chế biến cồn sinh học
- Nguồn nguyên liệu chế biến dầu sinh học
- Công nghệ chế biến cồn sinh học và dầu sinh học
- Tiêu chuẩn và đặc tính nhiên liệu
- Các nghiên cứu mới về cồn sinh học và dầu sinh học
- Ngành công nghiệp sản xuất bio-diesel/bio-alcohol
- Thị trường bio-diesel/bio-alcohol


Khí sinh học

- Nguyên lý sinh học hình thành biogas
- Biogas quy mô nhỏ (hộ gia đình, trang trại)
- Ứng dụng biogas ở nông thôn (dự án/tiềm năng/lợi ích)
- Biogas quy mô công nghiệp
- Hướng dẫn thiết kế/xây dựng hầm biogas quy mô nhỏ
- Các mẫu hầm biogas phổ biến quy mô hộ gia đình (SNV)
- Động cơ/Máy phát điện sử dụng biogas
- Công nghệ biogas công nghiệp
- Ngành công nghiệp biogas
- Thị trường biogas trên thế giới


Sinh khối rắn
- Khái niệm các nguồn sinh khối rắn
- Công nghệ khí hoá sinh khối [Video- Hệ thống khí hoá sinh khối hoạt động thế nào]
- Nhà máy nhiệt điện sinh khối [Video Nhà máy nhiệt điện sinh khối từ rơm rạ]