10.9.14

DEVI đang xây dựng các nội dung sau

- Nhiên liệu hydro/pin nhiên liệu là gì?
- Lịch sử phát triển pin nhiên liệu
- Nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất pin nhiên liệu
- Phân loại và ứng dụng pin nhiên liệu
- Xe điện – công nghệ và tiềm năng
- Ngành công nghiệp pin nhiên liệu
- Các nghiên cứu về pin nhiên liệu
- Thị trường pin nhiên liệu và xu thế phát triển