12.4.13
Nhằm hỗ trợ các ứng viên có nguyện vọng làm việc trong ngành Năng lượng tái tạo, DEVI tổng hợp các thông tin tuyển dụng về các lĩnh vực có liên quan từ các nguồn thông tin uy tín. Mọi thông tin trong mục này là miễn phí và cập nhật. Tuy nhiên, DEVI không chịu trách nhiệm về bất cứ liên hệ môi giới, hay trung gian nào giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.