30.3.13
DEVI đang biên soạn các nội dung sau:

- Bức xạ mặt trời
- Nguyên lý nhiệt động học (truyền nhiệt, bức xạ)
- Vật liệu hấp thụ nhiệt và các bề mặt hấp thụ nhiệt
- Sản xuất vật liệu hấp thụ nhiệt
- Ứng dụng và công nghệ nhiệt mặt trời
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm phẳng
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống chân không
- Nhiệt mặt trời trung tâm (CPC)
- Dự trữ trong nhiệt mặt trời
- Thiết kế, tính toán hệ thống nước nóng mặt trời
- Ngành công nghiệp điện từ nhiệt mặt trời
- Thị trường máy nước nóng năng lượng mặt trời trên thế giới